aus agd.nl:
Die Niederländer sind uns in dem Punkt auch voraus...
Oostelbeers/Oijen - Zorgboerderijen zijn booming business in Brabant, meldt omroep Brabant. Het afgelopen jaar is het aantal zorgboerderijen flink gegroeid, van 78 naar 142. Dit blijkt uit cijfers van ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Sinds een half jaar runt Corrie Smulders-Burgers haar zorgboerderij Wilton's Hof in Oostelbeers. Zij en haar man hadden een varkensbedrijf, maar dat was financieel niet meer bol te werken. Ze stopten met de varkens en gingen voor een baas werken.

Corrie belandde in de thuiszorg. Het idee van zorgboerderij bleef door haar hoofd malen. "Ik miste het ondernemerschap en onze stal stond leeg. Een zorgboerderij is een ideale combinatie." De hele week hebben ze zo'n zes à zeven licht dementerende ouderen over de vloer. En over een paar maanden start haar dochter een kinderdagverblijf.
Marianne van der Heijden

Marianne van der Heijden

Nergens zijn er zoveel zorgboerderijen als in Brabant. En het einde is nog niet in zicht, denkt Marianne van der Heijden, specialist landbouw en zorg van de Zuidelijke Land- en Tuin Bouworganisatie. "Nederland vergrijst en er komt steeds meer vraag naar kleinschalige zorg. Er valt nog veel te winnen", zegt Van der Heijden.

Zorgboerderij en Paardenmelkerij Burgthoeve in Oijen is haar tijd vooruit. Ze biedt naast een dagbesteding 24-uurs zorg aan. Er wonen permanent twaalf cliënten, er zijn ook zes logeerkamers. "We zitten bijna dagelijks met dertig man aan tafel", zegt Inge van der Burgt. "Langzaam zijn we gegroeid. Een flink aantal mensen woont nu hier, dus bieden we meer voorzieningen aan. We hebben geregeld een pedicure over de vloer."
holprig übersetzt heißt das:
Oostelbeers / Oijen - Pflege Farmen sind boomende Geschäfte in Brabant, Brabant Berichte Rundfunk. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Pflege Farmen hat 78 bis 142 gewachsen. Nach Angaben ZLTO, Süd-Agrar-und Gartenbauwissenschaften Association.

Seit einem halben Jahr läuft Corrie Smulders-Burgers ihrer Obhut Bauernhof in Wilton Court Oostelbeers. Sie und ihr Mann hatten eine Schweinefarm, aber das war finanziell nicht mehr Ball Arbeit. Sie hielten die Schweine und ging für einen Chef.

Corrie landete in der häuslichen Pflege. Die Idee der Pflege Farm blieb durch ihren Kopf wiederholt. "Ich vermisste Unternehmergeist und unser Haus war leer. Eine Versorgung auf dem Bauernhof ist eine ideale Kombination." Die ganze Woche haben sie ungefähr sechs oder sieben leicht demente ältere Menschen auf dem Boden. Und ein paar Monate ihre Tochter einen Kindergarten beginnen.
Marianne van der Heijden

Marianne van der Heijden

Nirgendwo gibt es so viele Sorgfalt Farmen wie in Brabant. Und das Ende in Sicht ist, sagt Marianne van der Heijden, Spezialist für die Landwirtschaft und die Pflege des südlichen Land-und Gartenbau-Organisation. "Die Niederlande werden immer älter und es gibt zunehmende Nachfrage nach kleinräumigen Versorgung. Es gibt viel zu gewinnen", sagt Van der Heijden.

Zorgboerderij und Paardenmelkerij Burgt Farm in Oijen ist ihrer Zeit voraus. Sie bietet nicht nur eine 24-Tages-Stunden-Betreuung. Zwölf Kunden dauerhaft dort wohnen, gibt es auch sechs Gästezimmer. "Wir sind fast täglich mit 30 Männer am Tisch", sagte Inge van der Burgt. "Langsam sind wir gewachsen. Eine gute Anzahl von Leuten die hier leben, jetzt, damit wir einen besseren Service zu. Wir haben eine Pediküre auf dem Boden angeordnet."